Aklımızdan sürekli olarak geçen doğrular aslın da uygularken ki yanlışlarımız dır......

edebicanavarwebtatiltcsearchkitapnehrimuratandnannitckitapkubragokayfatmaoyancafetuwebtcdemetsinmazkismetsercekackarbalitubizeolfaydalarikurabiye-tarifleribitkikorumayohurizebegohirizasakivofenijuwifshirumzorkgomhirazhagorangigoniyasilfoyisenarcalikusudizisiziharojibibaskacafemaivesiselmakankat
edebicanavarwebtatiltcsearchkitapnehrimuratandnannitckitapportraitkubragokayfatmaoyancafetuwebtctubizeolfaydalarikurabiye-tarifleribitkikorumabegohirizasakivofenijuwifshirumzorkgomhirazhagorangigoniyasilfoyisenarcalikusudizisiziharoji